BẢNG QUY CÁCH VÀ TRỌNG LUỢNG ỐNG HỘP ĐEN/KẼM

Quy cách, Trọng lượng thép hộp vuông

Thép hộp vuông  được sử dụng rất nhiều trong các công trình xây dựng cũng như dùng để chế tạo cơ khí. Quy cách của thép hộp vuông nhỏ nhất là 14x14mm và lớn nhất là 175x175mm. Độ dày đa dạng từ 0.7mm đến 8.18mm. Trọng lượng thép hộp vuông tùy thuộc vào độ dày cũng như kích thước của chúng.