ỐNG THÉP TRÒN ĐEN

Sản phẩm ctycp190.com được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam.

+ ống thép tròn đen, mạ kẽm áp dụng theo các tiêu chuẩn Nhật bản JISG 3452 – 2014; JISG 3444-2010; Mỹ ASTM A53/A53M -12; ASTM A252-10; TCVN 3783:1983

Đường kính: 012.7 mm-0219.1 mm.

Độ dày:          0.7 mm – 8.0 mm.

Ctycp190.com products are manufactured according to Japanese, American and Vietnamese standards.

+ Black and galvanized round steel pipes comply with Japanese standards JISG 3452 – 2014; JISG 3444-2010; American ASTM A53 / A53M -12; ASTM A252-10; TCVN 3783: 1983

Diameter: 012.7 mm-0219.1 mm.

Thickness: 0.7 mm – 8.0 mm.