BAREM TÍNH TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HỘP

CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP THEO BAREM

Có nhiều phương pháp quy đổi, tính trọng lượng của ống thép nhưng phương pháp quy đổi trọng lượng theo Barem là phương pháp tính dễ dàng, phổ biến nhất được các nhà thầu và nhà máy sử dụng tính trọng  lượng Ống Thép 190

BẢNG TRỌNG LƯỢNG Công ty cổ phần 190 BAREM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *